Начало

Извадки от правилник за вътрешен трудов ред

Етичен кодекс

Европейска харта правата на човека

Профил на купувача

Обявления

Контакти

TeamViewer Дистанционна поддръжка Дистанционна поддръжка

Държавна психиатрична болница—с.Карвуна

     Намирате се на официалната страница на Държавна психиатрична болница с.Карвуна.

     Държавна психиатрична болница Карвуна е важна структурна част от националната здравна психиатрична система осигуряваща защитена среда и възможност за съвременни диагностично лечебни и рехабилитационни програми съобразно законовите разпоредби и правата на пациентите.

      Държавна психиатрична болница Карвуна е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и пряко подчинен на МЗ.  Болницата е обособена като самостоятелно лечебно заведение на пълна държавна издръжка. Профилирана в специализирана психиатрична болница за лечение на болни със психични разстройства и белодробна туберкулоза. Има утвърден леглови фонд от 90 легла.

       Болницата осигурява защитена среда, качествени лечебно диагностични програми, реални възможности за подобряване на психично и соматично състояние, подобрени връзки със социалната му среда, социално и  психологично подпомагане.

РЕЖИМ НА СВИЖДАНИЯ

ВСЕКИ ДЕН

от 10.30 часа до 16.30 часа

    РЕЖИМ НА ТЕЛ. ОБАЖДАНИЯ

ВСЕКИ ДЕН 

 от  13.30 часа  до  14.30 часа

   от  18.30 часа   до  19.30 часа

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor